!HURTOWNIA SPRZEDAJE PRODUKTY WYŁĄCZNIE PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!

 
Wersje językowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest Karolina Mrowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CAROLINE Karolina Mrowińska, z siedzibą w Biestrzykowie, ul. Warsztatowa 6. Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie lub poprzez e-mail rodo@carolinefashion.pl.

  2. Dane osobowe klientów są przetwarzane przez Administratora w celach realizacji umowy sprzedaży lub w ramach działań marketingowych realizowanych przez administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Przetwarzanie może odbywać się również na innej podstawie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa – szczególnie w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń. Wówczas podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

  3. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem. Podmioty, którym mogą zostać powierzone dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji zamówienia oraz przez okres po zamówieniu, na czas ochrony roszczeń sprzedawcy i kupującego. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dane gromadzone na portalu Facebook) będą przetwarzane do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiemu przetwarzaniu.

  5. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).

  6. Klienci posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.

  7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  8. Dane osobowe podawane są przez Klientów dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym realizacji przez Administratora celów przetwarzania.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl